Przedszkole nr 352 w Warszawie

Przedszkole nr 352 w Warszawie

 
...

 

Projekt edukacyjny UNICEF "MALI uczniowie idą do szkoły" w Przedszkolu nr 352

raport z akcji:

MALI uczniowie idą do szkoły

Zebrana kwota: 1060 zł

Liczba uczestników: 340

Opis akcji:

Projekt edukacyjny UNICEF  "MALI uczniowie idą do szkoły" w Przedszkolu nr 352

.

Udział w projekcie MALI uczniowie idą do szkoły mogły wziąć wszystkie placówki edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponad gimnazjalne oraz inne placówki/instytucje prowadzące działalność edukacyjną.

Główne cele projektu to:

·        Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali,

·        Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,

·        Zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

Termin realizacji:  semestr zimowym roku szkolnego 2015/2016.

Etapy realizacji projektu w Przedszkolu nr 352, które liczy 13 grup i 340 dzieci:

1. Zajęcia edukacyjne prowadzone były w grupach przedszkolnych. W przystępny i zrozumiały sposób dzieci zostały zapoznane z sytuacją dzieci w Mali. Efektem przeprowadzonych zajęć był wzrost wiedzy dzieci o różnicy w warunkach, w jakich żyją dzieci w Polsce i dzieci w Mali. Przedszkolaki, chcąc pomóc  dzieciom z dalekiego kraju chętnie podjęły się przygotowania książeczek, które następnie miły być sprzedane na kiermaszu przedszkolnym.

2. Sporządzanie książeczek było przeprowadzane w trakcie zajęć przedszkolnych. Część dzieci, które opowiedziały o zajęciach w domu, przyniosła do przedszkola książeczki wykonane wspólnie z rodzicami w domu. Wszystkie książeczki były fantastyczne. Dzieci same sporządzały ilustracje do książek, a wymyślone przez nich treści wpisywane były do książek przez nauczycieli. Śliczne zakładki do książek przygotowały dzieci z najmłodszych grup.

3. Na początku marca 2016 został zorganizowany  „Dzień Książki dla Afryki”. Książki przygotowane przez dzieci z przedszkola zostały wyeksponowane, a goście w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali, nabywali wybrane przez siebie książki na własność

4. Książka na konkurs na najciekawszą książkę została przygotowana przez wszystkie dzieci z przedszkola. Dzieci pracowały w czterech grupach. Każda z grup stworzyła ciekawe historie-bajki  i  ilustrowała ją.

Zakończenie projektu  w Przedszkolu nr 352

W trakcie dnia książki zebrano darowizny w łącznej kwocie 1060 zł. Bardzo ważnym efektem przeprowadzonego projektu, oprócz zebranych środków finansowych dla dzieci w Mali, było uświadomienie dzieciom w jak różnych warunkach żyją dzieci na świecie i spowodowanie, że chętnie zaangażowały się w pomoc innym poprzez przygotowanie książeczek.

Artykuły