Przedszkole nr 352 w Warszawie

Przedszkole nr 352 w Warszawie

 
...

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Artykuły

O współpracy Przedszkola nr 352 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 18

Kilka słów o współpracy Przedszkola nr 352
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 18

Przedszkole zapewnienia każdemu podopiecznemu prawo do kształcenia, wychowania i opieki oraz właściwych warunków do wieku i poziomu rozwoju. W czasie całego dnia nauczyciele dostosowują treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych. Nauczyciele współpracują ze...

Czytaj Więcej o: O współpracy Przedszkola nr 352 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 18

Zindywidualizowana ścieżka rocznego przygotowania przedszkolnego

Zindywidualizowana ścieżka rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Objęcie wsparciem w formie zindywidualizowanym przygotowaniem przedszkolnym wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przed wydaniem opinii o takiej potrzebie poradnia we współpracy z przedszkolem oraz rodzicami dziecka przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka uwzględniającą...

Czytaj Więcej o: Zindywidualizowana ścieżka rocznego przygotowania przedszkolnego

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przesyłamy list Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Poniżej link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora.

 

Czytaj Więcej o: List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością