Przedszkole nr 352 w Warszawie

Przedszkole nr 352 w Warszawie

Ramowy rozkład dnia trzylatków

ROK SZKOLNY 2018/2019
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH
(3- LATKI) PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
W GODZ. 6.30. – 17.30.
 
I. RANEK
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.
Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
II.PRZEDPOŁUDNIE (do obiadu)
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
III.PO OBIEDZIE (do podwieczorku)
Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
Gry i zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Pobyt na świeżym powietrzu. Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
IV.POPOŁUDNIE (po podwieczorku)
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (lub czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Czynności porządkowe. Rozwijanie uzdolnień dzieci. Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań i ogrodzie przedszkolnym. Integracja dzieci przedszkolnych z poszczególnych grup w ramach współpracy między oddziałowej. Rozchodzenie się dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.