Przedszkole nr 352 w Warszawie

Przedszkole nr 352 w Warszawie

 
...

 

Ramowy rozkład dnia sześciolatków

ROK SZKOLNY 2018/2019
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI  6 LETNICH,
PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU W GODZ. 6.30. – 17.30.
I.RANEK
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Realizacja zadań edukacyjnych w zespołach 
i indywidualne, służące realizacji pomysłów dzieci, inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne w kącikach zainteresowań; Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.
Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne. Przygotowywanie pomocy do zajęć.
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Pełnienie dyżurów dziecięcych.
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.
Pełnienie dyżuru.
II.PRZEDPOŁUDNIE (przed obiadem)
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe na powietrzu, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru. Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką, nożem). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
III. PO OBIEDZIE (do podwieczorku)
Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy dydaktyczne – prowadzone – w zależności od potrzeb i możliwości dzieci – w zespołach jednorodnych o podobnym poziomie umiejętności, wspólnych zainteresowań lub niejednorodnych wspomagających się wzajemne dzieci); zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się, koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu, doskonaleniu umiejętności dzieci.
Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo -‑ stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacery, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Praca z kartami zadaniowymi, które stanowią uzupełnienie dokumentacji świadczącej 
o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka). Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
IV.POPOŁUDNIE (po podwieczorku)
Podsumowanie dnia. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb 
i możliwości rozwojowych. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (lub czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Czynności porządkowe. Rozwijanie uzdolnień dzieci. Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań i ogrodzie przedszkolnym. Zabawy ruchowe. Praca z kartami zadaniowymi, które stanowią uzupełnienie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka). Integracja dzieci przedszkolnych z poszczególnych grup w ramach współpracy między oddziałowej. Rozchodzenie się dzieci.
503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx